Huisregels – Tandartspraktijk Oomen – Rijen

Huisregels

Door inschrijving accepteert u de huisregels

Om u, als patiënt (klant), de beste kwaliteit te kunnen bieden, bestaan er huisregels. Deze huisregels dienen voor de handhaving van een goede organisatie waardoor onze werkzaamheden optimaal verlopen. Daarnaast schept het helderheid voor u als patiënt waardoor vervelende discussies vermeden kunnen worden.

Intake/behandeling

Wij zijn momenteel met 3 tandartsen. Uw eerste afspraak vindt plaats bij een tandarts die op korte termijn plaats heeft in de agenda. Uw vervolgafspraken zullen zoveel mogelijk bij dezelfde tandarts plaatsvinden om een zo prettig mogelijke tandarts-patient-relatie op te bouwen en uw gebitsveranderingen zo goed mogelijk te kunnen volgen.

Mondgezondheid maakt deel uit van de algemene gezondheid. Ons doel is om u te helpen een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden. Bij onze kennismaking verzamelen wij de noodzakelijke gegevens om uw huidige mondconditie in kaart te brengen en we bespreken uw wensen. Wij vragen u een gezondheidsvragenlijst in te vullen. Zo kunnen wij zo optimaal mogelijk aan uw verwachtingen voldoen.

Wij brengen een advies uit over de beste vervolgbehandeling in uw situatie en wij gaan ervan uit dat u ons advies ter harte neemt. Wij streven naar een optimale mondgezondheid voor de patiënten en hopen dat u zich hiervoor net zo wilt inzetten als wij dat zullen doen. Hierbij denken we aan poetsen, interdentaal (tussen de tanden en kiezen) reinigen en een tandvriendelijk dieet. Verder verwachten wij van u, dat u onze praktijk regelmatig bezoekt voor periodieke controles. De controlefrequentie wordt bepaald aan de hand van uw mondgezondheid.

Omdat wij het “voorkomen van gebitsproblemen” erg belangrijk vinden hechten wij een grote waarde aan preventieve maatregelen. Dit betekent dat wij uw gebit zo schoon en gezond mogelijk willen houden. Voor uitgebreidere gebitsreiniging zullen wij u dan ook verwijzen naar een van onze preventie-assistentes.
Bij de periodieke controles maken wij regelmatig röntgenfoto’s om de gezondheid van uw gebit beter te kunnen controleren. Zonder deze foto’s kunnen we namelijk een heel aantal belangrijke gegevens missen.

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 8.30u tot 17.00u.

Wij hebben lunchpauze van 12.30u -tot 13.30u.

Bereikbaarheid/toegankelijkheid

De tandartspraktijk is van maandag tot en met vrijdag van 8.30u tot 16.00u telefonisch bereikbaar: 0161-226715.

Tussen 12.30u en 13.30u hebben wij lunchpauze.

Voor het verzetten van afspraken of bij spoed belt u het telefoonnummer dat vermeld wordt op het antwoordapparaat.

Uw afspraak

Wij behandelen uitsluitend op afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen. Indien u vaker met of zonder bericht afwezig bent, behouden wij ons het recht voor u uit te schrijven uit het patiënten bestand. U kunt uw afspraak alleen telefonisch wijzigen of annuleren.

Als extra service zullen wij, indien mogelijk, de afspraak per mail bevestigen. Echter blijft de verantwoording, dat u zelf de afspraak noteert, bij u liggen.

Pijnklachten

Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem contact met ons op. Bel ons indien mogelijk tussen 8.00 en 10.30 uur, zodat wij u eventueel dezelfde dag nog kunnen helpen. Indien de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat informatie over onze bereikbaarheid bij spoedgevallen.

Algemeen

Voor de praktijkingang en in de praktijk mag niet gerookt worden.

Mobiele telefoons dienen, als vanzelfsprekend, tijdens een bezoek aan de praktijk op stil te staan.

Agressief gedrag wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving uit het patiënten-bestand tot gevolg.

Indien afspraken omtrent betaling van de facturen niet wordt nageleefd, behouden wij ons het recht voor, u uit te schrijven uit het patiëntenbestand.

Uw persoonlijke gegevens

U dient te allen tijde een geldig legitimatiebewijs (zoals een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) bij u te hebben.
Dit geldt ook voor een inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje. Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, telefoon, email, gezondheid, medicijngebruik en verzekeringsgegevens dient u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven via de website.

Medische gegevens

Voor ieders veiligheid en om u een optimale zorg te kunnen bieden verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, allergieën etc.

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder uw goedkeuring. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Uiteraard gebeurt ook dit alleen met uw goedkeuring.

Meningsverschil of klacht

Wanneer u een klacht heeft, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen dan uitleggen waarom iets op een bepaalde manier is gedaan. Wij kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich richten tot de NMT (Nederlands Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen.